Turistično društo Krim

Na južnem robu Ljubljanskega Barja, pod vznožjem Krima, v treh  podkrimskih vasicah,  je bilo leta 1993 ustanovljeno Turistično društvo Krim. V teh letih smo se precej razširili in trenutno skupaj s podmladkom štejemo okoli 100 članov. Smo enem izmed najdejavnejših društev v občini Ig, za kar smo v letu 2004 prejeli tudi občinsko priznanje.


 

O društvu

Turistično društvo Krim je bilo ustanovljeno leta 1993, ko se je nekaj aktivnih vaščanov iz podkrimskih vasi Vrbljene, Strahomer in Tomišelj združilo in ustanovilo društvo. V teh letih smo se precej razširili in trenutno skupaj s podmladkom štejemo okoli 100 članov. Smo eno izmed najdejavnejših društev v občini Ig, za kar smo v letu 2004 prejeli tudi občinsko priznanje.

Skozi celo leto organiziramo več prireditev, katere so poznane in namenjene tudi širšemu krogu ljudi. Leto začnemo z aktivnim sodelovanjem na Ižanskem podkrimskem pustnem karnevalu. Vsako leto, pa se tudi kot predstavniki Občine Ig, udeležimo še kakšnega pustnega karnevala širom Slovenije (Cerknica, Žužemberk, Ptuj, Vir pri Domžalah...). Pomlad pozdravimo s proslavo Pozdrav dogodkom in pomladi ter vsakoletno aprilsko čistilno akcijo. Ob veliki noči izdelamo butaro velikanko, ki jo nesemo k žegnu v našo farno cerkev v Tomišelj ter pripravimo velikonočno razstavo pirhov, jedi in starega orodja, naše vrle gospodinje pa pripravijo prave dobrote in umetnine. Vsako leto se udeležimo prvomajskega pohoda na Krim. V juniju pripravimo našo najbolj znano prireditev Srečanje harmonikarjev - Podkrimka, na kateri se vsako leto predstavi okrog 50 harmonikarjev iz domače in sosednjih občin. Zimski čas pričnemo z Miklavževim sprevodom, kjer Sveti Miklavž, z angelčki in parkelji, po domovih  obišče najmlajše in tudi malo starejše. December nadaljujemo s postavitvijo jaslic v naravni velikosti, na Štefanovo - 26. decembra – pa v sodelovanju s Konjerejskim društvom Krim, pripravimo blagoslov konj. Za zaključek leta pa organiziramo silvestrovanje v naši dvorani.

Naši člani se udeležujejo tudi drugih občinskih prireditev kot so: tekmovanje koscev in grabljic, pokal Šefla, Ižanski sejem, ….

Zelo ponosni smo na to, da smo v letu 2009 naši prizadevni članici društva skupaj z Nedeljskim dnevnikom pripravili Podoknico Nedeljskega. Skoraj vsako leto pa pri nas gostimo tudi »Oldtimerje« iz OTC Škofljica.

V letu 2006 smo postavili veliki starinski kozolec "topler", ki ponosno stoji v bližini  hipodroma Vrbljene in je namenjen ohranjanju kulturne dediščine oziroma krajinskega izročila. Pod njem se danes dogajajo tudi razne prireditve in ostale dejavnosti. V kozolcu pa urejamo tudi manjši muzej starega orodja, opreme, domačih rokodelskih izdelkov, starih dokumentov in ostalih stvari. Leta 2009 smo se prijavili na razpis Zavoda za razvoj podeželja Leader-LAS, kjer smo pridobili sredstva iz EU, MKGP in LAS, s katerimi smo elektrificirali kozolec, ga zasteklili in na novo zaščitili.

V našem društvu deluje tudi zabavna skupina "Afrohtarji," ki z igranjem na razne priročne inštrumente kot na primer: pokrovke, kosa, perivnik, grablje, "klepevnik", "hobuk bas" in podobno, obujajo stare običaje »afiranja«. Afrohtarji popestrijo marsikatero prireditev v naši občini, pogosto pa njih vabijo tudi drugam. Tako so se na predstavitvi primestnih občin predstavili pred Mestno občino Ljubljana, igrali na Prazniku jagod na Jančah, na Ižanskem sejmu, sodelovali na koncertu od Setve do žetve v Ribnici. V letu 2010 so bili povabljeni tudi v mestece Vilemov na Češko. S ponosom pa so igrali tudi ob zaključku pohoda našega člana, ki se je podal na pohod okoli Slovenije. 

Pod okriljem društva deluje tudi kulturno umetniška skupina Zgaga ter harmonikarji. Kulturno umetniška skupina Zgaga deluje v našem društvu že kar nekaj let. V skupini so predvsem mladi člani društva. S svojimi humornimi skeči popestrijo skoraj vsako našo prireditev (srečanje harmonikarjev, proslava Pozdrav pomladi...), udeležujejo pa se tudi drugih prireditev v občini Ig (Ižanski sejem,...). Vodja skupine je Klemen Glavan. Skupina harmonikarjev je bila ustanovljena v lanskem letu. Ker v našem društvu že 10 let  organiziramo tradicionalno srečanje harmonikarjev, so se harmonikarji odločili, da ustanovijo tudi svojo skupino, ki jo vodi Štefan Gorenčič. V skupini igrajo predvsem harmonikarji iz naših podkrimskih vasi. Udeležijo se vsakoletnega srečanja harmonikarjev – Podkrimka, zaigrajo pa tudi na drugih prireditvah tako v občini Ig, kot tudi izven nje.