Turistično društo Krim

Na južnem robu Ljubljanskega Barja, pod vznožjem Krima, v treh  podkrimskih vasicah,  je bilo leta 1993 ustanovljeno Turistično društvo Krim. V teh letih smo se precej razširili in trenutno skupaj s podmladkom štejemo okoli 100 članov. Smo enem izmed najdejavnejših društev v občini Ig, za kar smo v letu 2004 prejeli tudi občinsko priznanje.


 

Občni zbor

4/1/2011

Občni zbor Turističnega društva KRIM

V petek, 25. marca smo se člani Turističnega društva KRIM zbrali na rednem letnem Občnem zboru. Izmed več povabljenih so se nam pridružili: župan občine Ig, g. Cimperman Janez, domači župnik, g. Golob Srečko, predstavnica Planinskega društva Krim, ga. Zorko Simona, predstavnika Kulturnega društva Izviri, ga. Suhadolnik Majda in g. Kraševec Bojan, predstavnik Društva Fran Govekar, g. Tavželj Janez in predstavnika SVS Vrbljene in SVS Strahomer, Strelec Tine in Šivec Gašper.

Po krajšem pozdravu vseh prisotnih, smo izvolili organe občnega zbora in prešli k poročilom o delu društva v preteklem letu. Vsa poročila, od predsednika, blagajnika in  nadzornega odbora so bila zelo izčrpna in natančna, tako, da jih je občni zbor brez besed sprejel in potrdil. Nato smo sprejeli plan dela za leto 2011, ki poleg naših stalnih prireditev, vsebuje tudi sodelovanje društva na občinskih prireditvah v kolikor bi prišlo povabilo, dogovorili smo se, da bomo nadaljevali z ureditvijo muzeja starega orodja in opreme, kupili nekaj novih figur za jaslice, ne bomo pa pozabili tudi na izobraževanje, tako da bomo pripravili 2. martinovanje, udeležili se bomo strokovne ekskurzije in pripravili predavanje o obrezovanju sadnega drevja in grmovnic (je že bilo). Na koncu smo v društvo sprejeli še 5 novih članov in potrdili, da bo skupina Podkrimski falotje nekaj časa delovala preko našega društva.

Pred zaključkom so se oglasili še gostje. Tako je besedo prevzel župan g. Cimperman Janez, ki je zelo pozorno spremljal vsa poročila in je pohvalil delo društva in pohvalil delo društva, ter podal nekaj informacij iz Občine. Za medsebojno sodelovanje  sta se zahvalila tudi predstavnika Planinskega društva Krim in Kulturnega društva Izviri.

Za zaključek pa smo, župan občine g. Cimperman, predstavnik SVS Vrbljene g. Strelec in predsednik TD Krim, vse prisotne povabili na čistilno akcijo, ki je bila naslednji dan.

Po uradnem delu je sledil ogled videoposnetkov iz naših prireditev in družabno srečanje ob kozarčku in narezku. Za dobro razpoloženje in ples pa so poskrbeli kar naši PODKRIMSKI FALOTJE.

                                                              Predsednik Turističnega društva KRIM, Janez Modic

Nazaj