Turistično društo Krim

Na južnem robu Ljubljanskega Barja, pod vznožjem Krima, v treh  podkrimskih vasicah,  je bilo leta 1993 ustanovljeno Turistično društvo Krim. V teh letih smo se precej razširili in trenutno skupaj s podmladkom štejemo okoli 100 članov. Smo enem izmed najdejavnejših društev v občini Ig, za kar smo v letu 2004 prejeli tudi občinsko priznanje.


 

blagoslov obnovitvenih del

1/14/2015

BLAGOSLOV OBNOVITVENIH DEL V VASEH POD KRIMOM

V petek, 26. decembra 2014 smo v Vrbljenah svečano blagoslovili obnovitvena dela na vodovodu in cesti v vaseh Vrbljene in Strahomer. Kot je pisalo na vabilih, da sedaj, ko ste se pripeljali v vas ste opazili, da ste se peljali po lepi, na novo asfaltirani in urejeni cesti. Danes z velikim veseljem odpiramo in blagoslavljamo na novo asfaltirano in urejeno cesto z obnovljenim  vodovodom in javno razsvetljavo, izgradnjo vodov za optično komunikacijo ter izgradnjo odvodnjavanja meteorne vode. Letošnje leto smo se skoraj celo leto vozili po luknjah, obvozih, poljskih poteh, delavci Komunalnih gradenj iz Grosuplja pa so se pridno trudili z obnovo naše ceste in z vso infrastrukturo, ki se je urejala. Vsakdo, ki se sedaj pelje skozi vasi, lahko le občuduje nov asfalt in urejeno cesto z robniki. Tudi nam vaščanom se zdi kar malo čudno, ko se spet peljemo po lepo urejeni cesti.  Resda dela še niso povsem končana in niso zajela vseh predelov omenjenih vasi, a je za ta podkrimski konec velik dogodek. Nato je bilo podane nekaj zgodovine o vodovodu pod Krimom, katerega so zgradili naši predniki že pred več kot sto leti, natančneje leta 1910 ko smo dobivali vodo iz Krvavic po litoželeznih ceveh, do danes, ko smo salonitne cevi zamenjali s novejšimi – plastičnimi. Preden je župnik g. Anton Košir opravil blagoslov vseh del je župan Občine Ig g. Janez Cimperman podal nekaj osnovnih podatkov o finančni konstrukciji projekta, ki je med drugim stal približno 600 MIO, od tega je Evropa prispevala 230 MIO. Po blagoslovu del, so se g. župan, g. župnik, predsednik VS Strahomer in predsednika PGD Vrbljene-Strahomer in Turističnega društva Krim odpravili proti cesti, kjer je župan G. Cimperman Janez svečano prerezal trak. Na blagoslovu so bili prisotni vabljeni svetniki občine Ig z domačim svetnikom g. Klemnom Glavanom in predstavniki izvajalcev del – Komunalne gradnje Grosuplje.

Janez Modic, Turistično društvo Krim

Nazaj